Uthyrningspool

 

Lägenhetshotell

Efter att gå igenom marknadsundersökningar gjorda i Järvsö och attityder hos våra turister så finner vi nya möjligheter att få hela regionen att växa. När vi sett att många boenden fått tacka nej till fler gäster pg av platsbrist under högsäsong så skapas därmed en ny affärsidé till att ordna fler boenden till flera målgrupper.

Målgruppen för denna investering skulle vara företagare med sina familjer. Här finns en samverkan mellan ett företagshotell i Mälardalen samt även företagare i övriga Europa som har intresse av att verka och bo i Hälsingland. Investeringen skulle få som effektmål nya etableringar i Ljusdalskommun.

I befintligt område kommer det att skapas samverkan mellan befintliga turistföretag och framför allt Destination Järvsö . Jag ser Järvsö som en attraktiv ort och där jag kommer att använda mina internationella kontakter för att öka besöksnäringen. Platsen är unik och ligger intill Stenegård som har en stark kulturell historia och värde för kommunen. Att expandera med boende på denna plats skulle vara ett bra komplement till de boenden som finns intill Järvsöbackens vintersäsong.

Ett lägenhetshotell i Järvsö skulle därmed bidra till en boendeform för alla prisklasser inklusive vandrarhem. Genom denna etablering och investering kommer flertalet arbetstillfällen att skapas via samarbete med arbetsförmedlingen. Att skapa ca 50 fjällägenheter skulle innebära ökade skatteintäkter till Ljusdalskommun och ett ökat samarbete över alla gränser.

Jag ser Kulthammar som en strategisk satsning för att bredda besöksnäringen i kommunen.